Mijn Impuls, Jouw Gezondheid                      
Home » Behandelvormen en werkwijze

Behandelvormen en werkwijze

 

 

Het eerste consult wordt gestart met een intake  om een beeld te krijgen van je klachten, en om de samenhang van de klachten te ontdekken. 

Bijvoorbeeld: artrose en hartklachten hebben mogelijk gemeenschappelijke oorzaken.

Vaak heeft een klacht méér dan één oorzaak, of is de oorzaak elders in het functioneren te zoeken.

Daarbij is het verschil met de reguliere geneeskunde dat deze meer ziekte-gericht is terwijl de complementaire therapie patiënt-gericht is.

In de reguliere geneeskunde wordt de ziekte behandeld en bij complementaire- en natuurlijke therapieën de zieke.

Complementaire behandelingen hebben in principe geen bijwerkingen. Daarentegen kan het soms langer duren voordat er verbetering van klachten merkbaar is; het lichaams-eigen herstelvermogen wordt gestimuleerd. Vaak past daarbij een verandering van leefstijl  en/of voeding ("gewoontes").

Herstel is daarbij een totaal-gebeuren en beperkt zich niet slechts tot de oorspronkelijke klacht.

 

Afhankelijk van het klachtenpatroon wordt een keuze gemaakt welke therapie als eerste wordt ingezet, en een voorstel gedaan over de frequentie van de behandelingen. 

Daarna wordt gekeken welke andere therapie(en) ondersteunend kan/kunnen zijn.

Bij fascia- of triggerpointmassage is een wekelijkse behandeling zinvol.

 

Tijdens de behandeling wordt een keuze gemaakt uit de volgende behandelvormen.

Zie voor uitleg de tabbladen.

 

Fascia - Triggerpoint- en bindweefsel massage

 

Bewust Bewegen (Mobilizing Awareness)

 

Voeding- en orthomoleculaire adviezen

 

Leefstijladvies en coaching 

 

Therapeutic Touch

 

Ter ondersteuning kan gebruikt gemaakt worden van Therapeutic Touch. Hiermee kan de energiedoorstroming in het lichaam gestimuleerd worden.

TT is een interventie die door meerdere hulpverleners aan patiënten wordt aangeboden, waaronder verpleegkundigen en psychologen.

Medische ingrepen, ziekte, of ouderdom gaan vaak gepaard met klachten als angst, pijn, onrust, en slaapproblemen. Klachten die de kwaliteit van leven in grote mate beïnvloeden en niet altijd medisch adequaat te behandelen zijn.

Therapeutic Touch kan dan helpen om de scherpe kantjes te verzachten.

TT is een korte, zachte interventie die met aandacht gegeven wordt. De cliënt ervaart TT meestal als ontspannend, rustgevend en helend. Onderzoek bevestigt dat het angst, pijn en onrust vermindert.

Meer informatie via  http://www.therapeutictouch.nl/htm_nav.htm#htm_1_1.htm